Další varianty sezení

Všechny níže uvedené procesy neboli balanci mohou být součástí již prvního sezení, a to v případě, že si je podvědomá mysl vybere (pomocí svalového testu) jako nejlepší balanc pro požadovanou změnu, se kterou klient (partner) přichází. Je však možné se cíleně objednat i na konkrétní balanc. Lze je využít i v procesu zastupování. Proces zastupování je vysvětlený v sekci Nejčastější dotazy


Vztahový balanc

Je to skvělý nástroj pro řešení všech vztahových problémů.

Vztahy jsou velmi široký pojem a prožíváme je v různých rovinách.

Prožíváme vztahy se svými rodiči, se svými dětmi, se svými partnery, se svými přáteli, sourozenci, kolegy v práci,...

Máme ale také určitý vztah sami k sobě, ke zvířatům, k přírodě, k penězům, k jídlu, ke své práci, k podnikání, ke svému tělu, k učení, povinnostem, ke své intuici, sexualitě, k určité části svého těla, atd. Máme i vztah například k nenarozenému dítěti.

PSYCH-K® vztahový balanc se zaměřuje na všechny možné druhy vztahů, které si jen umíme představit a pomáhá nám je harmonizovat.

Prohlubuje vzájemné pochopení a porozumění mezi dvěma osobami, zvířaty, či jinými živými či neživými entitami.

Identifikuje příležitost k růstu a dary, které každý jednotlivec do vztahu přináší, čímž ukotvuje v podvědomí to, čím je daný vztah jedinečný, cenný a co se v něm mají naučit.

Přispívá efektivní komunikaci tím, že při každém dalším kontaktu s danou osobou (energií) automaticky vyvolává stav "whole brain". To znamená, že po změně, která se daným procesem uděje v podvědomí zúčastněných, dojde následně k prožívání a vnímání daného vztahu jinak než tomu bylo doposud.

Pomocí PSYCH-K® vztahového balancu si lze vylepšit jakýkoli vztah s kýmkoli a s čímkoli, kde cítíme, že to "drhne". Je možné pracovat i na vztazích s těmi, kteří nejsou již mezi námi. To, že si narovnáme vztah například se svou babičkou, která již nežije, znamená, že si narovnáme i svůj současný život. A takto lze postupovat po celé rodové linii.  

Jak sezení probíhá?

Jak již název napovídá, k sezení budou potřeba dva.

Stává se však, že jeden ze zúčastněných se nechce nebo z jakýchkoli jiných důvodů nemůže osobně dostavit.

V tomto případě je možné požádat kamarádku či kamaráda, který je ochoten vám pomoci. Pokud takového parťáka nenajdete, nevadí. Roli vašeho "vztahového parťáka" zastoupím já osobně pomocí procesu "Zastupování". 

Toto sezení lze provádět pouze osobně. 

Trasnformace vnímání stresové situace z minulosti, přítomnosti i budoucnosti

Tento proces umožňuje transformovat všechen stres uložený v našem těle díky stresovým situacím, které jsme zažívali v daleké i blízké minulosti.

Můžeme však pracovat s transformací stresové situace, která nás trápí momentálně v přítomnosti a naopak, která nám nahání strach v budoucnosti - například zkoušky, pohovor v práci, který nás čeká, důležitá schůzka, atd.

Pomocí svalové testu lze danou situaci otestovat tím, že na ni začneme intenzivně myslet a zjistit zdali ji náš systém hodnotí jako stresovou či nikoli.

Pokud svalová reakce vyjde slabá, tzn, že naše podvědomí na situaci reaguje pod stresem, vnímání této stresové situace transformujeme pomocí speciálního balancu.

Díky této transformaci uvolníme tělo i mysl a budeme schopni danou situaci mnohém lépe zvládnout. 

Pro to, aby mohl být tento proces uskutečněn, není potřeba o situaci mluvit a jakkoli ji rozebírat, pokud se na to klient (partner) necítí. Stačí si pouze danou situaci vybavit ve své mysli. 

Navázání pouta se životem

"Trauma z porodu" a "Strach ze smrti" jsou dva silné aspekty, které nám mohou v nemalé míře negativně ovlivňovat náš život. Často si na vědomé úrovni ani neuvědomujeme, že nějaké takové limity v sobě máme. Početí, těhotenství, porod a prožitky ihned po té jsou pro následující život nesmírně důležité, stejně tak, jako vnímání smrti. Když přijmeme smrt jako neodlučitelnou součást života, přijmeme tím i život jako takový. 

Tento velmi hluboký, ale zároveň jemný a krásný balanc nám umožní pomocí dechu transformovat nejenom stres spojený se zkušeností "narození" a vnímáním "smrti", ale pomůže nám také transformovat všechny stresující události našeho života, které potřebují být v danou chvíli uvolněny. 

Tento balanc lze provádět osobně i online a doporučuji ho všem, kteří ve svém životě již nechtějí nést tíhu minulosti a strachu obecně.  

Balanc optimálního zdraví a wellbeing

Tento proces obsahuje 22 párů cílových prohlášení, která představují vlastnosti a charakteristiky, které, jak naznačují výzkumy, souvisí s optimálním zdravím, včetně fungováním imunitního systému.  Je to efektivní způsob, jak objevit a změnit podvědomá přesvědčení, která mohou blokovat dosažení optimálního zdraví našeho těla, mysli a duše. Součástí tohoto procesu je i plán akčních kroků, které jsou nezbytné k tomu, aby se mohl potenciál vytvořený na podvědomé úrovni promítnout do reálného života. 

Tento hloubkový balanc lze provádět pouze osobně a doporučuji ho všem, kteří se chtějí ve svém životě opravdu někam posunout.  

Vzkazy ze situací a zdravotních stavů 

Často nás nadvědomí právě skrze naše fyzické tělo a nebo situace upozorňuje na něco důležitého.  Snaží se nám sdělit něco o našich životech, zaměstnáních, vztazích a postojích k sobě. Má pro nás tzv. vzkaz, který nám může pomoci změnit úhel pohledu a nebo upozorní na nutnost změny v dané oblasti. 

Tento proces pomáhá s určením takových vzkazů a nezbytných balanců pro vyřešení situace a nebo zdravotního stavu. Lze jej provádět osobně i online a je to i velice účinný nástroj v procesu zastupování. 

Pokud vás trápí nějaká nemoc nebo stále dokola opakující se situace a nevíte odkud to pramení, je načase se zeptat svého nadvědomí, zdali má pro vás tato situace a nebo zdravotní stav vzkaz. Pokud ano, pomocí svalového testu zjistíme oblast, z které tento vzkaz pramení a nasměruje nás přesněji k tématu, na které je nutné nahlédnout, aby mohlo dojít ke zlepšení stavu či situace. 

Transformace přehnaných reakcí - alergie

Pokud se u Vás objeví alergie, s největší pravděpodobností byl tento alergen v přítomnosti v momentě, kdy jste prožívali nepříjemnou situaci. Mohl to být úlek, bezmoc, zoufalství, šok, hluboký smutek, hádka, většinou však několik zraňujících emocí zároveň. Nervový systém nestíhal reakci na tuto událost zpracovat. V daný moment probíhala stresová reakce na úrovni přežij/ uteč/ bojuj a tento stres vypnul imunitní systém. Podvědomí si "uložilo" celou zkušenost jako ohrožující, včetně nejmenších detailů. Pokud by Vás někdo vrátil v čase, například pomocí hypnózy, zjistili byste, že máte v podvědomí uložen každý detail této události. Včetně přítomnosti alergenu. Podvědomí tak při kontaktu s alergenem spouští pořád dokola naučenou reakci: POZOR NEBEZPEČÍ, vrací se k ohrožující události a tělo na to adekvátně reaguje. Takže za celou alergií může stát pouhý jeden prožitek v životě. 

Pomocí tohoto procesu zjišťujeme zdali přehnaná reakce na látku, jídlo nebo zvíře souvisí s konkrétní situací a nebo osobou. V celém procesu tedy pracujeme s příčinou alergie nikoli s příznaky. V konečné fázi dojde podvědomí k přesvědčení, že alergická reakce na látku, jídlo či zvíře již není potřebná. 

Tento proces lze provádět osobně i online. 

 Balanc alternativního života

Mysl používá stejné mozkové funkce při prožívání zážitků skutečného života i těch, které si jen představujeme. Je schopna reagovat fyzicky i emocionálně na sny, vizualizace a imaginace stejně jako na vnímání reálného vnějšího světa. Což znamená, že chemie těla může být ovlivněna myslí. Cílem tohoto balancu je představit si život bez určitých fyzických či emočních okolností tak, aby podvědomá mysl změnila své programy. Nové nastavení pak umožní tělu produkci chemických reakcí, které povedou k optimálnímu zdraví a wellbeing. 

Tento proces lze provádět osobně i online a může být používán v souvislosti s balancem optimálního zdraví a wellbeing.