Co je PSYCH-K®?

 • Terapeutická metoda tzv. energetické psychologie. Zkratka pochází z angličtiny a správně se vyslovuje [sáj kej]. Ve volném překladu znamená "Klíč k duši".
 • Příjemný a bezpečný způsob jak přeprogramovat naše negativní, nefunkční, limitující programy v našem podvědomí na ty pozitivní, funkční a podporující.
 • Umožňuje rychle a efektivně překonat omezení naší mysli a konečně se osvobodit.
 • Umožňuje změnu našeho myšlení, chování, přesvědčení, vnímání jakékoli situace - tedy kvalitu našeho života a jeho prožívání.
 • Umožňuje odpustit, přijmout, zbavit se závislostí, strachů a bloků, fóbií, vyrovnat se s traumaty a stresem.
 • Daný problém dokáže zpracovat za pár minut. Nemusíme procházet traumatizujícím zážitkem několik hodin a většinou není potřeba vracet se k příčinám našich podvědomých programů.
 • Jde o postup procesních kroků, které na sebe velmi jasně a přesně navazují. 

Podvědomí

Naše podvědomí je jakýsi přehrávač nahrávek z minulosti. Tyto nahrávky, přesvědčení, která v sobě máme, aniž bychom si je uvědomovali, jsou výsledkem dlouhodobého programování od rodičů, prarodičů, učitelů, partnerů, kamarádů, apod. Pokud v životě o něco neustále opakovaně a neúspěšně usilujeme, či dokonce bojujeme, znamená to, že v sobě máme program, který danou věc nepodporuje.

Výzkumy v neurologii uvádí, že nejméně 95% našeho vnímání situací je ve skutečnosti podvědomé, ovlivněné našimi programy.  A přibližně 70% těchto programů je negativních!

Jelikož tedy zbývá pouze  5%  pro vědomou mysl, která je tvořivá, plánuje, hodnotí, má své touhy, vize a sny, je velmi obtížné pomocí vědomé mysli změnit své nitro. Je potřeba zaměřit se na podvědomí!

Na úrovni vědomé mysli lze změnit některá přesvědčení díky tomu, že si uvědomíme novou situaci a následně podle ní začneme jednat. Velmi často je to ale pro naši vědomou mysl nemožné vlivem rozumu, motivace, ega nebo slabší vůle. 


Podvědomá přesvědčení

 • Jsou základem naší osobnosti.
 • Většina z nich se tvoří během dětství působením výchovy a mnoha dalších vlivů.  
 • Ovlivňují naši náladu, vztahy, výkonnost v práci, sebevědomí, fyzické zdraví, dokonce i náš náboženský nebo duchovní postoj.
 • Mají dalekosáhlé dopady na náš život, a to jak pozitivní, tak negativní.
 • Jsou náš filtr, skrze který se díváme, vnímáme, zažíváme sami sebe a okolní svět. 
 • Definuji nás jako: cenné - bezcenné, schopné - neschopné, důvěřivé - podezíravé, přijímané - odmítané, samostatné - závislé na okolí, flexibilní - nepřizpůsobivé, milované - nenáviděné. 

Nejčastější věty, které jsme slýchávali v dětství od rodičů, učitelů, později pak ve vztazích a nebo třeba v práci. 

Poznáváte některé z nich? 

             "Nikomu nevěř."             

"Nezasloužíš si."

"Vždycky všechno pokazíš."

"Na to nemáš."

"Neotravuj."

"Takového tě nebude mít nikdo rád."

"Jsi prostě smolař."

"To si nemůžeme dovolit."

"Život je boj."

"Musíš/Nesmíš."

"Na to nemáme peníze."

"To nedokážeš."

"To mě nezajímá."

"Je to tvoje chyba."

"S tebou jsou jen samé problémy."

Po čase si podobné věty opakovaným nácvikem dokážeme říkat sami, zcela automaticky,  nevědomě. Není to nic jiného než myšlenkový návyk, vzorec. Vězení naší mysli. Jako hlas v naší hlavě, který nepřestává mluvit. 

Jak je možné, že dva lidi vnímají stejnou situaci ve stejnou chvíli naprosto odlišně? Jeden jako výzvu, dobrodružství, možná i radost a druhý jako ohrožení nebo dokonce trauma?


Pokud právě čtete tyto řádky, věřte, že to není náhoda. Pravděpodobně to znamená, že jste s něčím nebo s někým nespokojeni, že Vám v životě něco schází a toužíte svůj život změnit!

Metoda PSYCH-K® je skvělým nástrojem k provedení okamžitých a trvalých změn na podvědomé úrovni. Překonává standardní metody vizualizací, afirmací a pozitivního myšlení. 

Tato metoda nenahrazuje lékařskou péči a ošetření kvalifikovaným lékařským personálem. 


"PSYCH-K® představuje jeden z nejdůležitějších procesů umožňujících rychlou a účinnou změnu našich životů, který je nyní na planetě k dispozici"

Bruce H. Lipton,Ph.D.

Více informací naleznete na https://www.psych-k.com