Jak sezení probíhá?


  • Telefonicky a nebo písemně se domluvíme, jaké setkání budete preferovat, jestli osobní a nebo online (Messenger, GoogleMeet, Zoom, WhatsApp,...)
  • V případě vašeho prvního sezení vám nejprve vysvětlím, jak celý proces probíhá. 
  • Po té si budeme povídat o tématu, se kterým přicházíte.
  • Společně vytvoříme cílové prohlášení, které bude přesně definovat váš cíl, vaše přání.
  • Pomocí svalového testu ustanovíme komunikaci a ujistíme se, že nové cílové prohlášení je pro vás bezpečné a vhodné.
  • Skrze svalový test najdeme nejvhodnější PSYCH-K® balanc, který nám umožní nahrát nové cílové prohlášení do vašeho podvědomí.
  • Po té otestujeme, jestli je proces u konce a zdali se nový program do vaše podvědomí podařilo nahrát. Pokud budete cítit, že potřebujete dále pokračovat a více podpořit dané téma a nebo se zaměřit na nové, vytvoříme nové prohlášení a celý proces zopakujeme.
  • Společně poděkujeme podvědomí za vytvořenou změnu a za ochotu spolupracovat.
  • Na konci sezení společně vytvoříme tzv. akční plán - akční kroky, díky kterým se provedená změna ve vašem podvědomí postupně začne promítat do vašeho každodenního života.

Foto: www.andreakalova.cz
Foto: www.andreakalova.cz
Svalový test
Svalový test