Nejčastější dotazy

Jak často probíhá sezení?

To je velmi individuální. Někomu stačí přijít pouze jednou a někdo chodí pravidelně podle potřeby a množství témat, které chce řešit.  


Jak dlouho to trvá a kolik mě to bude stát?

Záleží na tom, jak rozsáhlé téma se řeší a jestli chce klient pracovat na více tématech. Zpravidla to trvá hodinu a půl. Sezení lze zakoupit i jako dárek pro své blízké formou dárkového certifikátu. Dárkový certifikát je na hodinové sezení. 

Cena osobně i online

2 000,- Kč za sezení - 90 minut


Je online sezení plnohodnotné?

Ano, online sezení probíhá stejně jako při osobním setkání a má stejný účinek. Jediné, co provádí facilitátor (terapeut) v zastoupení za partnera (klienta), je svalový test. Pouze u dvou typů balanců nelze online sezení provádět.  


V čem se PSYCH-K® liší od jiných metod?

Je to bezpečná metoda pro všechny zúčastněné. Využívá svalový test k ujištění se, zda je nově vytvořené cílové prohlášení v danou chvíli pro klienta bezpečné a vhodné.

Jednoduchá a efektivní metoda, díky které již po jednom nebo pár sezení pocítíme změnu.

Nepotřebujeme znát příčinu toho co se nám děje. Není potřeba znovu prožívat trauma.

Odečítání svalového testu je přenecháno výhradně na pocity klienta.

Facilitátor (terapeut) pouze dohlíží a plně respektuje moudrost a individualitu každého člověka.

Práce na úrovni partnerství, kdy klient je partnerem a společně spolu s facilitátorem hledá řešení. Facilitátor je pouze tím zprostředkovatelem, který zná postupy a jednotlivé kroky a vytváří bezpečný prostor, ve kterém se moudrost partnera (klienta) může projevit.


Proč se o PSYCH-K® dozvídám až teď? 

PSYCH-K® existuje již 35 let. Zakladatel Rob Williams byl poměrně dlouhou dobu jediným člověkem, který PSYCH-K® vyučoval. Teprve od roku 1997 se postupně tato metoda začala rozšiřovat do celého světa. Rob Williams si zakládá na tom, že chce mít co nejméně, ale co nejkvalitnějších instruktorů. Takže v současné době po celém světě existuje pouze několik certifikovaných a pečlivě vybraných instruktorů. V naší republice je pouze jeden.

Velkým propagátorem metody PSYCH-K® se stal světově uznávaný buněčný biolog Bruce H. Lipton,Ph.D. , zakladatel epigenetiky, který říká: "Největším tajemstvím našeho života nejsou geny, ale jsou to právě podvědomá přesvědčení, která ovlivňují jakým způsobem prožíváme život na buněčné úrovni" 


Co vše se dá díky PSYCH-K® řešit?

Pomocí této metody lze řešit opravdu všechny oblasti života, jako jsou vztahy, úspěch, sebehodnota, zdraví, smrt, ztráta, finance, závislost, fobie, traumata, různé strachy (například z porodu), odpuštění, přijetí, atd. Metoda používá i speciální balanc na transformaci stresové situace jak z minulosti, tak z přítomnosti i budoucnosti. 


Pro koho je PSYCH-K® vhodné?

Pro všechny, kteří chtějí ve svém životě a vnímání světa něco změnit. 


Lze tuto metodu využít i u dětí?

Ano, určitě je to skvělá metoda i pro děti. Z vlastní zkušenosti doporučuji osobní sezení pro děti od 7 let. V tomto věku jsou děti již schopné velmi dobře pochopit jak celý proces probíhá a co se po nich během procesu vyžaduje. 

Lze ale pracovat i s malými dětmi a dokonce i s miminky, které jsou ještě v bříšku, a to prostřednictvím napojení se na jejich podvědomí, a to ideálně napojením jedním z rodičů. Celý proces funguje stejně efektivně, jako kdyby tam dotyčné dítě bylo osobně! 


Je potřeba sdělovat něco ze své minulosti? 

Metoda PSYCH-K® pracuje s uvědoměním si naší současné situace nebo stavu a s potřebou tuto situaci nebo stav změnit.  Pro to, aby se udály změny v našem podvědomí, není vůbec podstatné, kdo a jak nám situaci nebo stav způsobil a kdy se nám to přihodilo. Jde o to si pouze zvědomit, co se mi momentálně děje jinak než chci, a uvědomit si, co chci prožívat místo toho.

To znamená, že během procesu není potřeba si procházet traumatizujícím zážitkem. Pokud má však klient potřebu a cítí, že mu pomůže se vypovídat, s láskou a empatií bude vyslyšen...


Je nutné procesu věřit? 

S vírou jde v životě samozřejmě vše mnohem snáz, ale mohu vás ujistit, že PSYCH-K® spolehlivě funguje i pro ty největší "nevěřící Tomáše". Svalový test a moudrost našeho těla totiž nelze obelhat, i když se o to velmi často naše ego snaží.


Je potřeba se na sezení nějak připravit?

Nutné to není, ale určitě příprava pomůže a urychlí společnou práci. Stačí si vyhodnotit vaši stávající situaci. Jak se věci mají ve vašem životě nyní? Co vám vadí a co chcete prožívat místo toho? Často se soustředíme na to, co nechceme na místo toho, abychom se soustředili na to, co chceme.  


Jak poznám, že mám v sobě nějaké bloky?

To, co se nám děje venku je odrazem toho, co prožíváme uvnitř sebe. Náš život je zrcadlem našich podvědomých programů. Každý z nás určitě dokáže sám za sebe říct, v jakých oblastech svého života se necítí dobře, kde to není podle jeho představ, co, nebo kdo, v něm vyvolává vztek, nenávist, nechuť nebo bolest. Určitě znáte ten pocit, že byste chtěli něco změnit, ale nevíte jak. Nevěříte si nebo říkáte, že je to nemožné. Naše vědomí má vlastní touhy a představy, které ale většinou nejsou v souladu s nastavením našeho podvědomí. Je to důsledek vlivu našeho okolí, které nám nejčastěji v průběhu dětství a dospívání nahrálo  "své pravdy" o světě a  o nás samotných. Postupem času jsme jim sami uvěřili a přijali je za své, aniž bychom si to uvědomovali. A proto je dobré se na ně umět podívat a dovolit si tyto neprospěšné vzorce změnit. Rozhodně není důvod se za nic obviňovat nebo se stydět. 


Kdy dochází ke změně a jak dlouho vydrží?

Změnu můžeme někdy pocítit okamžitě tím, že automaticky začneme jednat a myslet s novým pohledem na danou situaci, daného člověka. Například, necítíme-li se dobře, máme-li hovořit na veřejnosti, díky PSYCH-K® jsme pak schopni tuto situaci zvládnout více v klidu a se zdravým sebevědomím. 

Změna se však může projevit i za nějaký čas (hodiny, dny, týdny, ...). Záleží, na který cíl se celý proces zaměřuje. Například, pokud je naším cílem najít si práci svých snů, začneme si, díky úspěšnému přepsání negativního programu v podvědomí, věřit, že právě takovou práci dostaneme. Budeme to prostě vědět! Ale akční kroky - tedy hledání nových příležitostí, psaní životopisů nebo chození na pracovní pohovory za nás nikdo neudělá.

Změna v podvědomí funguje tak dlouho, dokud je užitečná nebo tak dlouho, dokud se nerozhodneme daný program nahradit jiným. Život je neustále se vyvíjející proces, takže se nám životní situace mohou průběžně měnit a tím se automaticky mění naše potřeby.  


Co je zastupování? 

Zastupování je proces, který nám umožní pomocí PSYCH-K® pracovat i s těmi, kteří se z jakýchkoli důvodů nemohou osobního sezení zúčastnit. Zastoupení může být použito pro přátele nebo rodinu, včetně těch, kteří již nejsou mezi námi. Může být také použito pro zvířecí mazlíčky, skupiny, organizace a jiné.

Vždy se však pomocí svalového testu ptáme jestli je pro zastupovaného i zastupujícího proces bezpečný a vhodný právě teď. Pokud nedostaneme povolení, nelze v procesu pokračovat.   


Co je PSYCH-K® balanc?

Je to proces, který je určený k vytvoření harmonické synchronizace obou mozkových hemisfér, tzv. stav "Whole-brain". Tento stav je ideálním pro přeprogramování našich limitujících přesvědčení na ty podporující. Balanc transformuje jakýkoli odpor, který souvisí s dosažením vašeho cíle, přání. Balanc pomůže zredukovat stres jak z minulosti, tak z přítomnosti i z budoucnosti. Důležité je vědět, že balanc vytváří pouze potenciál ke změně. Výsledky pak vytváříme skrze naše činy - akční kroky! 


Co je svalový test?

Skrze svalový test navážeme komunikaci s naším podvědomím. Nejčastěji používáme paži. Díky svalovému testu jsme schopni zjistit souhlas nebo nesouhlas našeho podvědomí s jakýmkoli tvrzením. Pokud podvědomí nesouhlasí s prohlášením, které vyslovíme, začne reagovat stresem, který se projeví slabou svalovou reakcí. Naopak, pokud naše podvědomí souhlasí s tím, co říkáme, svalová reakce je silná.

Svalový test se v PSYCH-K® používá v ustanovení komunikace s našim podvědomím, aby bylo jasné, čemu podvědomě věříme a čemu nevěříme.

Pomocí svalového testu dále zjišťujeme, jaký nejvhodnější balanc bude potřeba pro konkrétní změnu a jestli byla změna úspěšně dokončena.


Co je akční plán?

Akční plán jsou jasně definované akční kroky, které si na konci sezení napíšeme a díky kterým se nová přesvědčení projeví v životě.

Programování podvědomí vytváří potenciál pro změnu v realitě. Ten skutečný zázrak je, že jsme schopni akční kroky udělat a tak dosáhnou změny, kterou v životě chceme. Například, když řešíme odpuštění konkrétní osobě, tak jeden z akčních kroků může být ten, že dotyčné osobě zavoláme.

Některé situace akční kroky nevyžadují. Například, když řešíme strach z pavouků, není potřeba ihned najít nějakého pavouka a snažit se ho vzít do ruky. Ale nově nahrané přesvědčení vám umožní, že další setkání s pavoukem budete vnímat jinak než doposud.   

Více se dozvíte na https://www.psych-k.com